Page 35 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 35

lili, da bolezen preživi in premaga. Telo i. Za človeka je potrebno, da bolezen rečiti bolezen je napačen.
in bakterije, je razumljivo, da jih skušajo  onemogočijo, da se z boleznijo sooča in ri antropozofsko razširjeni medicini ne gre treti, da se proti njej bojujemo ali da jo da imajo bolezni določen smisel. Tudi v jo sam premaga in na njeni podlagi razvije  neke bolezni ne moremo imeti za ___________________________________________
e ozdravimo __________________________________________
e tudi, da ima celo vrsto možnosti za ena zdravil nam govore, da z njimi lahko mo ali znižamo krvni tlak, znižamo vročino, ja krvi in podobno. Na najrazličnejše načine  s tem zagotovo resnično ne zdravimo. Kaj tvo proti visokemu krvnemu tlaku? Ali je  je spet visok. To pa pomeni, da v času, ko je esov, da ni ozdravel. V tistem trenutku, ko , se ta ponovno pojavi. Torej to ni prava zdravljen, ko doseže stanje pred boleznijo. rum. To pomeni voditi nekoga v stanje, kot sto pravi vidik. V resničnosti namreč z vja. Če neko bolezen res dobro a. Z boleznijo smo se nečesa naučili, namreč  to vidimo? Če dobro preživimo prehlad, ezen. Bakterije in virusi, ki so jo povzročili, so olezen se nas ne more več dotakniti. Naš preživel.
. Če se rana pozdravi in naredi brazgotino, jti tkivo na brazgotini se ne bo moglo nikoli o se kost spet zaraste, je na mestu zloma  nikoli več zlomila. __________________________________________
17


   33   34   35   36   37