Page 31 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 31

 naredila zemlja.
 redukcijo. Pravzaprav se sme znanost , s fizično, materialno substanco, iz katere je st naredila zelo veliko. Kar se fizičnega nosti z izjemno veliko znanja. O povezavi  duha s fizičnim telesom, o teh odnosih našnjega časa zaradi svoje metode ne ve ko razumemo, da je zahteva po očnejša. Predvsem zahteva po tem, da  bi človeka zajela v celoti in ne le njegovo njska energija v človeku, tudi dušo in tudi  se trudi, da tudi ta področja, ki jih normalna nanje o človeku. __________________________________________
ne more shajati __________________________________________
zvoja medicine. Spoznali smo, da se je ala od svoje prvotne povezanosti z celsus tako rekoč zadnji od posvečenih, ki je človeku, kar ne pripada fizičnemu svetu, dčutnim se je popolnoma prekinila v mo še fizičnemu v naravi. S tem se začenja  na stvari vse bolj ozko. Z možnostjo seciranja iologiji in anatomiji človeka. V srednjem ziskovati. Ljudje so bili polni religioznega ti; človek je božje delo.
ina brez trupel sploh ne more shajati. Prva ena na skritih mestih. Zavest ljudi je bila  menili, da je to skrunjenje. Nato je prišel  bolezen v posameznih organih. Naslednji i, da bolezen ne leži v organu, temveč v g bolezni, postaja vse manjše. Danes ličnem jedru, niti ne v celem, temveč v  odkrili vse povzročitelje bolezni; in naenkrat kterijah, v virusih. Človek kot središče se je ka; razlog za bolezen se je prenesel na nekaj  da so bakterije in virusi povsod. Nekdo da sta jim oba izpostavljena. Prav je, da se
15


   29   30   31   32   33