Page 30 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 30

naredil voz, kar pa se je vmes nabralo, jeKot vidite, nas je znanost pripeljala v nekoukvarjati samo s spodnjim slojem človekanarejeno telo. Na tem področju je znanotelesa tiče razpolagamo prav zaradi znaživljenja s fizičnim, povezavi duševnosti inšolska, torej konvencionalna medicina danič; o tem ne more nič povedati. Zato lahnadaljnjem razvoju medicine vsak dan mpostane današnja medicina celostna, dafizično telo. Tudi tisto, kar imenujemo življeduha. Antropozofsko razširjena medicinamedicina ni mogla zajeti, vključuje v spoz________________________________________Medicina brez seciranja trupel ________________________________________Skušali smo podati zgodovinski pregled razgodovina skozi stoletja vse bolj oddaljevduhovnim svetom. Videli smo, da je Paraočitno še zmogel vzpostaviti stik s tistim v temveč nadčutnemu. Povezava s tem nanovejšem času, ko se je človek posvetil samoderni čas znanosti in zdravniki gledajotrupel dobijo ljudje počasi predstavo o fizveku ne bi zmogli razrezati trupla in ga račutenja in si v človeka ne bi upali posegaZanimivo je, kako v novejšem času medicseciranja in pregledi trupel so bila opravljtakrat povsem drugačna in na splošno sočas, ko so uspeli dokazati, da je razlog zakorak oženja je celična patologija, ki mencelici. Področje, ki ga ima človek za razlomenimo, da so razlogi za bolezen že v cenukleinski kislini. S pomočjo mikroskopa sose je pojavila trditev, da bolezen živi v bapopolnoma izgubil iz prizadevanj zdravniod človeka ločenega.
Ta predstava je nevzdržna. Danes vemo,zaradi njih zboli, drugi pa ne, kljub temu, 


   28   29   30   31   32