Page 28 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 28

človeka ne moremo tehtati, meriti, šteti. Všteti, meriti, tehtati.
Že kadar imamo opraviti s tistim, kar imenmoremo meriti, šteti, tehtati. Velikosti se vreči: rastlina je toliko visoka, kajti ona rastenaka. In še v mnogo večji meri to velja znekaj, česar znanost, naravoslovje s svojimznanost začela razvijati, si nihče ne bi uparastlino doumeti. Toda namesto da bi prizšteti, ne moremo oceniti, so rekli nasprotnšteti, tehtati, česar ne moremo preobraziznanost. S tem pa je znanost življenje, dušspoznanja. ________________________________________Današnja znanost je samo mat________________________________________Naslednji pomemben korak je bila v 19. sštetju, merjenju, tehtanju ali pa je sploh nvejah znanosti. Prilagoditi so se morale idznanostjo, ki je samo materialistična. To vkratkim sem bral tole: raziskovalci možgareligiozne misli človeka odvisne od določugotovijo, da ima človek v možganih religrazmišljanje človeka.
To nas privede do problema, ki mu je Rudpozornost, namreč do vprašanja, kakšenRaziskovalci možganov se trudijo, da bi otem pa se ne zavedajo, da je že ta misel ne moremo tehtati, meriti, šteti. Sama misiz možganov kot taka ne more priti. Dokarazmišljanja, ni težek. Če bi si z iglo možgalahko takoj povedal, katere funkcije bodto pa še vedno ne pomeni, da prihaja mRudolfu Steinerju se lahko zahvalimo za bvoz po vlažnih tleh, po mokri cesti, vidimosprememb niso naredila tla, temveč voz,razmišljanje duhovna aktivnost. Če nekajzaradi delovanja misli, niso pa možgani nje tisto, kar je dvignjeno med dvema sled


   26   27   28   29   30