Page 27 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 27

i razmišljanja in v naravoslovju. Zelo zanimivo je. Toda na mrtvem. Fizika je bila prva mija. Iz predstav, ki so jih gojili od prej, so anskega in kemija organskega v principu ožnost, da se iz anorganskega materiala ka substanca. Na umetni način so ga lahko lo do razcveta sintetične kemije. Spoznali so, ki jih sicer tvorijo samo živi organizmi. Pred cipialno razlikuje od mrtvega. __________________________________________
ljni zakon živega
__________________________________________
je kemija živega isto kot kemija mrtvega, le ot anorganska kemija. To je zelo  in iz tega so razvili predstavo, da z zakoni, ki o tudi živo. In to se je nadaljevalo do vil pa je tudi zelo pomembne teorije za Goethe je uspel dokazati, da razumevanje  kot razumevanje mrtvega. Da pri živem ne eč tudi tisto, kar šele nastaja, in je vse kar živi al zakone preobrazbe ali metamorfoze.  in je svoje študije opravljal desetletja dolgo. eljni zakon živega.
zvoj na račun nečesa, kar se je predalo, hko nekaj drugega oblikuje. Poglejte e liste, ki pa z razvojem proti cvetu postajajo ko rekoč zamirajo in nastanejo drugačni. tov. In to nam odpira možnost, da s  sfero živega. Naravoslovje te ideje ni vzelo  na mrtvem, enostavno preneslo tudi na . In ne samo z živim, tudi s tistim živim, ki je  v zvezi z duševnostjo, ki je nosilec duha. o tako, kot obravnava fizično, mrtvo. To sti, da bi živo zajela. Naravoslovje je gradilo , merjenju, tehtanju, in je trdilo, da s tem vse ivljenju, s tem je se je vse zožilo. To nam amo po sebi je razumljivo, da duševnosti
13


   25   26   27   28   29