Page 26 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 26

nadaljevalo v tehniki, razvoju sposobnostje, da so najprej raziskali mehaniko, gibanznanost v naravoslovju. Temu je sledila kepričakovali. da sta kemija mrtvega, anorgnekaj povsem različnega. Niso verjeli v mlahko naredi organska substanca.
Urin je bila prva umetno narejena organsnaredili iz mineralnega. To dejstvo je vodida lahko iz mrtvega naredijo substance, tem so še živeli v predstavi, da se živo prin________________________________________Goethe: metamorfoza je teme________________________________________In kaj trdimo danes? Danes pravimo, da da je prva neskončno bolj komplicirana kpomemben razvoj, do katerega je prišlo,jih odkrijemo na mrtvem, lahko razumemčloveka, ki je bil pomemben umetnik, raznaravoslovje. On, Johann Wolfgang von živega zahteva čisto drugačno spoznanjesmemo gledati le, kar je že nastalo, temvv stalnem preobražanju. Goethe je študirImamo srečo, da je doživel visoko starostGoethe je odkril, da je metamorfoza temKaj pa pomeni metamorfoza? Pomeni raodreklo. Nekaj se mora žrtvovati, da se larastlino. So nekatere, ki imajo spodaj velikmanjši. Ko rastlina prehaja k cvetu, listi taOpraviti imamo s popolno preobrazbo lissposobnostjo prepoznavanja prodremo vza svojo, temveč je tisto, kar se je naučiloživo.
Medicina ima opraviti z živim, ne z mrtvimprežeto z duševnostjo. Pa tudi s tistim živimToda medicina je vse to obravnavala sammoramo tudi razumeti, saj ni imela možnosvojo pomembnost na treh stvareh: štetjuprepozna. Toda s tem ne more zadostiti žpostane jasno, če pogledamo človeka. S


   24   25   26   27   28