Page 18 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 18

stvar absolutno sulfurična ali absolutno so________________________________________Tridelnost pri človeku
________________________________________Bistven korak pri tem razmišljanju je, če popredstavlja za naše razmišljanje most od poenostavljeno narisanega človeka. Glazaobljene kosti, v okončinah pa predvsemčrta v okončinah, kriva v rebrih, glava pačrtami v okončinah in kroglo v glavi, najdsrednja oblika med ravno kostjo okončin opazimo v skeletu nakazano tridelnost. Nreber. To bi lahko zelo točno nadaljevali Slika 1
V spodnjem delu človeka imamo še nekapodročje presnove. Rudolfu Steinerju se mtri. Zgornji pol je Rudolf Steiner imenoval p


   16   17   18   19   20