Page 13 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 13

 v naravi razširjeno kot posamezni deli, to je v in šele ta nam omogoča razumeti, zakaj neki ilo človeka lahko pozdravi.
mo navajeni reducirati učinkovanje na daljili od narave. Vprašanje, zakaj neka vi, je še vedno odprto. Lahko zasledujemo bstanca v človeku sproži ali skozi katere gre, ka, je še vedno uganka. Ta ideja  raztresene snovi določen odnos do  zdravilni učinek razumemo. To je mo zanjo zahvaliti. __________________________________________
ti vodi v bolezen
__________________________________________
 so stvari v naravi visoko specializirane. Če s o, da je le-ta zasnovan univerzalno. Pri obeno enostranskost, ki jo najdemo v naravi; ti mineral, rastlina. Težnja v tako smer je za al. Toda vse te moči mora kljub temu ave narave združuje in jih harmonizira, jih ar človek izgubi univerzalnost, kadar preide prenesti; nekaj, kar odstopa od njegove lezni.
leči. Odpovedati se moramo sposobnosti, ki  je tipično človeška lastnost. Nauči se je v st hoje pri bolezni izgubi in se mora uleči. Če ovitosti rastline, potem spoznavamo, kako je , da si je izoblikovala neko določeno . Kako zanimiva stvar je lep kristal; kalcij kot ite specialnosti, čudovite oblike neke stroge s kakšnimi neverjetnimi spretnostmi so  hitrost gibanja lahko razvije leopard. Čez sto  trajno, toda da to sploh zmore. Ali pa če si itrostjo se giblje v zraku. Če gledate ribe, stjo se v deroči reki obdržijo na istem mestu  sposoben z vohom slediti neki sledi. nost voha ima, da lahko zazna sled ni poti. In za vsa bitja v naravi je zdravo, da
6


   11   12   13   14   15