Page 12 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 12

primerjavi s tem popolna beseda." Kar ječloveku združeno. Zelo pomembna slika mineral, rastlina ali iz živali narejeno zdravZaradi moderne farmakologije in kemije skemične sestavine. Pri tem smo se zelo odsubstanca od zunaj lahko človeka pozdradoločene kemične procese, ki jih neka sutoda zdravilna kvaliteta, substanca kot taParacelsusa, da imajo vse zunaj, v naravičloveka, je zelo zanimiva in pomaga, dapomembna misel in Paracelsusu se mora________________________________________Izguba človekove univerzalnos________________________________________Še nekaj je posledica te misli, namreč danjimi primerjamo človeka, lahko ugotovimnjem je tako, da se ne sme oblikovati v nne sme postati enostranski, ne sme postačloveka takoj bolezen. Ne sme postati živzdruževati v sebi. Človek namreč vse pojspravi v ravnotežje. In kaj je bolezen? Kadv enostranskost, ki jo kot človek ne more univerzalnosti. To lahko vidimo pri vsaki boKaj pomeni, če smo bolni in se moramo uje človeku dana – da hodi vzravnano. Toprvem letu svojega življenja. To sposobnoopazujemo naravo, če občudujemo čudprišla v neverjetno popolnost ravno s temspecialnost. Tudi pri mineralih je podobnokamen, kristali kot snovi. Ali kovine: čudovenostranskosti. Ali pa pomislite na živali – obdarjene.
Pred kratkim sem bral, kakšno neverjetnokilometrov na uro lahko teče. Seveda nezamislite ptico – s kakšno suverenostjo in hpostrvi v reki, s kakšno neverjetno spretnoproti toku. Ali če pogledate psa – kako jeNepojmljivo, kakšno specializirano sposobčloveka, ki je šel ure pred njim po določe


   10   11   12   13   14