Page 105 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 105

a. Toda ne s svincem kot snovjo, temveč z manjkljivosti pri oblikovanju kosti, če  zanj je krema s svincem. Namažete jo na cija. Tako s silami svinca okrepite tvorbo vinčev karbonat, če je tvorba kosti  kremo s svincem v koncentraciji D3. Ne  svinec sam po sebi strupen. D3 je dovolj, več za delovanje svinca.
jo in zaradi tega ni potrebno, da bi jih s kovina na človeka seva. To so uporabljali v  z žolčem, so priporočali, da na žolč položi anašnjem času ne bo pomagalo, če ključe vali na žolč, ker so premajhni in niso iz i iz železa in bili prave velikosti ter so lahko povezano delovanje razgradnje, in sicer  hrane.
 na primer uporabljamo povsod tam, kjer ipoplazijo. Če organi niso dobro oblikovani, di sedemletna obdobja. Lahko bi rekli, da dmega leta. V naslednjih sedmih letih m sedemletnem obdobju v elementu aterega se končno oblikuje astralnost in v  duševnost. V četrtem, petem in šestem ce: od enaindvajsetega do etega in naprej do dvainštiridesetega leta. tega deluje Mars, v osmem, do pitra, če je vse dobro. In v devetem ož s koso. Tam človek že opazi sile a duševnost in duh lahko osvobodita. To čemer pa je potrebno, da človek izgubo čno mlad. To je grozljiva iluzija, ki se je  mora biti postarati se na pravi način, kar bodil od telesa, in razvijati svobodo duha. bicije, da bi kot osemdesetletniki še tekali o tudi v starosti ohranjati gibčnost, to je ostal vedno mlad, niso dobre. Človek ne . Kdor se temu upira, je moder kot otrok, ki bi ima svoj čas in svoje naloge. Ne more bit
52


   103   104   105   106   107