Page 103 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 103

larno močno delujeta. Imamo celo vrsto terialno krvjo, ki ji vlada Mars, in venozno ahko zdravimo z bakrom, če pa imamo acija za preparate iz železa. Razen tega a ženskega. Še dandanes uporabljamo ačevanje spola.
 od predavanj je prikazal razmerja med ki neprestano govori. Kdo pa mu prisluškuje? veduje? Venera. Ona je povsem predana i, pravimo, da ga je začaral Mars. Opraviti rlo. Moški so bolj odprti za energije Marsa, to ti do mutacije, Marsa kar prepoznamo v t ženski.
sko in presega različno delovanje v organih, i živem srebru imamo poseben odnos do e, je pravo sredstvo za to živo srebro; če  v njem želimo ohranjati nekaj tekočega, jo Merkurjeve sile. Merkur je element, ki ima ogosto je narisan s krili. Rudolf Steiner je tenja, temveč v bistvu pljuča. Vse to so r neke stvari zastajajo, nas Merkur lahko itra, ki stoji v sredini med čvrstim in tekočim. ravo, lahko zdravimo s kositrom. Razmerje en v sklepih: substanca, ki mora služiti, da čeno čvrstost, in je obenem toliko tekoča, ositra. Lahko tudi zasledujemo, kako kositer te, se zgodi nekaj posebnega. Občutek ljan, potem pa ne gre naprej, kot da so v li, boste imeli občutek, kot da je kositer nekaj  se občutka voljnosti in kristalizacije; igra a v pravo razmerje. Zato je kositer temeljno tojen svinec – Saturn. Pri mišicah govorimo o  Mars. Da pa lahko okončine gibamo, se  so planetarne energije v človeku ih, Saturn v kosteh. Tridelnost je že v roki – nadsončni planeti. Učinkovanje je zelo 51


   101   102   103   104   105