Page 102 - Zwiauer - Antropozofska medicina
P. 102

Med njima je Sonce in oba res nekako potakih polarnosti. Na primer razlika med arkrvjo, ki ji vlada Venera. Vse bolezni ven ltežave z arterialnim krvotokom, je to indikpredstavlja Mars moški princip, Venera pkozmične simbole Venere in Marsa za oznRudolf Steiner je narisal lepo sliko. V enemplaneti in pri tem je rekel, da je Mars tisti, Kdo je čisto predan temu, kar Mars pripošepetanju Marsa. Če nekdo veliko govorima z govorom in organ, ki mu vlada, je gje dognano. Ko pride pri fantih v puberteglobokem glasu. Moški glas leži globlje koUčinkovanje planetov je zelo mnogostranki ni omejeno samo na njihovo tvorbo. Prcelice. Če želimo nagovoriti naravo celicželimo spraviti nekaj, kar zastaja, v tok, čespodbujati, da nekaj teče, nam pomagaopraviti z gibanjem snovi, tudi trgovino. Popozoril, da krila Merkurja niso podoba lepodobe, ki vsebujejo resnice. Povsod, kjespravi v tok.
V nasprotju s tem je drugačen odnos kosKjer razmerje med tekočim in čvrstim ni ptekoče-čvrsto najde poseben izraz in pomostanejo naši sklepi gibljivi, da imajo doloda je gibanje sklepov mogoče, je stvar kto tudi izrazi. Če kositrovo palico upogneimate, da se da kositer upogniti, da je vonjem kristali. In če boste še naprej pritiskačasa voljan in potem spet trd. Menjavatamed čvrstim in tekočim. To spravlja Jupitrzdravilo za vse težave sklepov.
V kosteh imate nekaj tršega. Zanje je prisMarsu – železu. Človek okončin je v bistvumoramo zahvaliti mišicam. Kako čudovitorazporejene! Mars v mišici, Jupiter v sklepdelovanje Marsa, Jupitra in Saturna, trije mnogostransko.


   100   101   102   103   104