preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

Jesen 2013

Iz Demeter Newsletter 1.7.13

Poenostavljanje trgovine med Ameriko in EU

hočejo speljati za zaprtimi vrati. Zveza ekološke predelovalne industrije Nemčije opozarja na nevarnost, da gre za še en dokument, ki bo omogočal kršitev temeljnih državljanskih pravic državljanov Evrope in zahteva, da se v primeru, da javnost pri točnem določanju vsebin ne bo sodelovala, iz sporazuma področje živil in kmetijstva izvzame.

Podprimo Akcijo ELIANT
Zvezo ELIANT so ustanovile krovne skupnosti, ki v Evropi reprezentirajo praktično antropozofijo Rudolfa Steinerja na področju kmetijstva in prehrane, medicine, pedagogike in socialne terapije. Potem, ko je zveza ELIANT zbrala in predala evropskemu parlamentu milijon podpisov, si je zastavila nalogo, da organizira somišljenike v veliko nevladno organizacijo, ki bi se v Evropi trajno zavzemala za potrebe antropozofije. Za pokrivanje stroškov administracije, potrebuje ta zveza našo podporo. Postani tudi ti s simboličnim mesečnim prispevkom podpornik branilcev plodov antropozofije v Evropi. www.eliant.eu

Register nemških BIO podjetij

Že 6 mesecev register uspešno deluje. Tedensko daje odgovore na povprečno 2500 povpraševanj, ki prihajajo iz vseh kontinentov: južne Amerike, Afrike, Azije, nove Zelandije in ZDA in seveda potrošnikov in podjetij iz vse Evrope. Register ima online na razpolago aktualne certifikate za v Nemčiji registrirana bio podjetja in omogoča tako na preprost in hiter način vso potrebno kontrolo.

Nova določila za testiranje govedi na bolezen norih krav
Od leta 2001 je Evropa predpisovala varnostne mere za ugotavljanje bolezni norih krav, tako tudi testiranje zdravih govedi, ki pridejo v zakol in so presegla določeno starost. Starostna meja se je od leta 2001 premaknila od 30 na 72 mesecev. Glede na upad novih primerov bolezni, je evropska komisija sprejela uredbo, s katero prepušča državam članicam možnost, da testiranje govedi na to bolezen popolnoma ukinejo ali določijo v zvezi z BSE druge mere.
Vlada naj dela v skladu s potrebami državljanov
Zveza ekološke predelovalne prehrambene industrije, Zveza Prijatelji Zemlje in
Zveza za pomoč svetu, ki trpi lakoto Nemčije zahtevajo energične mere za spremembo načina prehranjevanja prebivalstva. Vladi očitajo, da ignorira vse večje povpraševanje po ekološko pridelani hrani. To se je povečalo v 4 letih za 21%, zaradi mer vlade pa ekološke površine le za 10%. Generalni sekretar Jamann zahteva tudi, da vlada prispeva smiseln delež za premagovanje lakote v svetu z ustvarjanjem pravih pogojev za to. »Ključ za dovolj hrane v svetu ni povečevanje proizvodnje za pridobivanje bio goriv ali vse večjih špekulacijah s hrano na finančnih trgih, pač pa je v rokah milijonov malih kmetov po svetu.« Ti morajo za zagotavljanje hrane spoznati inovativne metode kraju prilagojenega kmetovanja, ki ohranja plodnost zemlje, ki ne uničuje vode, ki ni odvisno od dragih kemičnih gnojil, pesticidov ali gensko spremenjenih semen.

Industrijska Nemčija veliko hrane izvaža

Nemčija izvaža 75% vseh izvozov hrane v države EU, 25% pa v druge dežele, tako lani v Rusijo za 1,86 milijard €, v Švico za 1,65 milijard € v ZDA za 1,65 milijard €. Največji delež v izvozu ima meso in mesni izdelki (lani 9 milijard €), mleko in mlečni izdelki (lani 8,2 milijard € ) in žita (lani 7,4 milijard €).

Te filme je treba videti!
B.A.U.M. Nemška iniciativa za okolju prijazen management je na svoji skupščini podelila vsakoletno nagrado filmskemu producentu Bertramu Verhaag, ki se že drugo desetletje s svojimi izjemnimi filmi neutrudno zavzema za ohranjanje okolja in ozaveščanje nevarnosti, ki jih napredek znanosti in tehnike človeku prinaša.
Tu nekaj naslovov: Procesi razkroja in osma Božja zapoved; Blue Eyed, notranje inozemstvo; Življenje uhaja iz kontrole; Percy Schmeiser – David proti Monsantu; Kupljena resnica; Kmet, ki je slišal, kako trava raste; SEKEM – iz moči Sonca; Kmet z deževniki; Uporni kmet. Jeseni se nam obetajo še trije: Kmet in njegov princ; Ljubo govedo in Code of Survival – ali konec genske tehnike. Skušajmo prepričati naše knjižnice, da se s temi pomembnimi filmi oskrbijo! Filmi so odlične vsebine za dodatno izobraževanje v naših društvih!

Iz Demeter Newsletter 1.8.13.

Neonikotinoidi in čebele

Društvo Mellifera, iniciativa za čebele, človeka in naravo, ki jo poznamo po uspešni borbi proti dovoljevanju posevkov GSO v Nemčiji, je v sodelovanju z Ministrstvom za podeželje in varstvo potrošnikov Baden-Württemberg organizirala 16. in 17.9. znanstveni simpozij s temo Subletalni efekti neonikotinoidov za obnašanje in socialno organizacijo čebel. Nekaj imen sodelujočih: Thomas Berrer – ministrstvo BW, Prof.Dr.Dr.h.c. Randolf Menzel – Univerza Berlin, Prof.Dr.Bernd Grünewald in Johannes Fischer, Univerza Frankfurt/Main, Inštitut za čebelarstvo Nemčije, Dipl.Ing. Uwe Greggers, Inštitut za biologijo, Univerza Berlin, Dr. Peter Rosenkranz, Univerza Hohenheim Stuttgart, Dr. Michael Henry, INRA Avignon.

Kvaliteto konfekcije lahko spremljamo do pridelovalca surovin
Hessnatur je nemška ekološka konfekcija. Ponuja konfekcijo iz vlaken iz kontrolirane ekološke pridelave brez uporabe strupov in zagotavlja okolju prijazno predelavo ob strogih socialnih standardih v predelovalnih in konfekcijskih obratih.
Dan odprtih vrat pri semenarni
Bingenheimer Saatgut, veliko nemško združenje za v antropozofiji utemeljeno žlahtnjenje in pridelovanje bodočnosti sposobnih semen, išče v duhu ozaveščanja pomembnosti ohranjanja kulturnih rastlin, pridelovanja semen in potrebe za splošno družbeno prevzemanje odgovornosti za zdravo hrano, stik s potrošniki. 4.9. je povabilo zainteresirane v Demeter vrtnarijo Piluweri v Mülheimu. Na programu je bil ogled, razgovori s strokovnjaki in testiranje pridelkov po okusu. Vse je spremljal novi kulturi odnosa do zapuščine naših dedov ustrezen kulturni program. Več na www.bingenheimersaatgut.de

Iz Demeter Newsletter 15.8.13

CSA je tema

Od 6.-8.9. je na Visoki šoli za umetnost in družbene vede ALANUS pri Bonnu potekal kongres s temo Oblike ekološkega kmetijstva in pedagogike v službi skupin potrošnikov. Kongres je bil namenjen vsem, ki se zavzemajo za ekološko pridelovanje hrane za potrebe organiziranih skupin potrošnikov, tistim, ki želijo tako iniciativo ustanoviti ali v njej sodelovati. Moto kongresa je bila Goethejeva misel: »Karkoli lahko narediš ali sanjaš da bi lahko: Loti se tega! Pogum je genij, je moč in je čar.«

Slow Food vodič po dobrih kuhinjah

V Italiji je vodič po dobrih kuhinjah »Osterie dÍtalia« star že 20 let in je gastronomijo škornja temeljito spremenil. Sedaj je pripravila nekaj podobnega tudi Nemčija. 400 nemških članov Slow Fooda se je brezplačno odpravilo na pot preizkušanja ponudb v nemških hotelih, restavracijah, gostilnah, pivnicah in kočah. Kriteriji ocenjevanja kvalitete so bili: regionalna umetnost kuhanja, dobre, ročno pripravljene jedi iz sveže, sezonske zelenjave, brez dodanih arom in ojačevalcev okusa in zmerne cene. Rezultat dela je zemljevid kulinaričnih užitkov od severnega morja do Švice, od holandske meje do Bavarskega gozda.

Resnično, utripajoče srce, kulinarične identitete neke pokrajine, se najde prej v za regijo tipičnih gostilnah kot v posebno finih kuhinjah, pravijo.

Iz Demeter Newsletter 16.9.13

V izogib prevaram tesno sodelovanje

Inštituti za kontrolo ekološkega kmetijstva v Evropi bodo tesneje sodelovali. ABCERT AG Nemčija, Bio.inspecta Švica in IMOgroup AG s svojimi 9 internacionalnimi podjetji za certificiranje, so se dogovorili za tesno kooperacijo. Razlog je izboljšanje kontrole ekoloških pridelkov iz uvoza, s tem pa večja varnost potrošnika. Tudi različne smernice in specialne predpise bo tako lažje usklajevati.

Ali človek še potrebuje domače živali
Demeter Nemčije, Slow Food in Društvo proti živalim neprilagojeni masovni reji živali Nemčije, pripravljajo 12. novembra kongres z naslovom: Ali človek domače živali še potrebuje? Obetajo se zanimiva stališča, ki se gotovo ne bodo omejevala na pomen goveda za ohranjanje humusa v tleh. Med predavatelji bo namreč tudi Dr. Martin Ott, avtor knjige »Krave reazumeti« in Dr. Anita Idel, Avtorica knjige »Krava ni uničevalec klime«.
Krizo preobraziti v potencial
Je cilj švicarskega združenja Unime (Mreža za antropozofsko razširjeno psihiatrijo mladine). Okvir delovanja bo biodinamična strokovno vodena kmetija, na kateri bodo delali mladi v starosti od 18 in 28 let s psihičnimi težavami. Posebnost bo družbena lastnina kmetije, plačilo sodelavcem v skladu s potrebami posameznika, pridelovanje hrane po biodinamični metodi za prodajo v zelenih zabojčkih in seveda antropozofsko razširjeno zdravniško in pedagoško spremstvo sodelavcev. Več na www.bit.ly/1dtEBbN

Iz Lebendige Erde 3/13

Pogodba o svobodni trgovini z ZDA je past

Pred začetkom pogajanj o svobodni trgovini z Evropo kritizira ZDA prepočasen napredek odobritev za pridelovanje novih gensko spremenjenih rastlin in izdaje dovoljenj za posevke gensko spremenjenih rastlin v Evropi. Pričakujejo ukinitev vsakršnih predpisov na tem področju in svoboden pristop gensko spremenjenih proizvodov na evropski trg.

Biodinamika na univerzi
Univerza Witzenhausen, D, bo imela tudi v bodoče oddelek za biološko- dinamično kmetijstvo.
Plodno zemljo je treba zaščititi
Struktura že 10 do 20% nemške plodne zemlje izgublja plodnost zaradi zbitosti. Razlog so vse težji stroji, ki jih kmetje uporabljajo. Vlada je pristopila k izdelavi konceptov za zaščito plodne zemlje.
Višji davki na pesticide
BÖLW Zveza ekološke predelovalne industrije Nemčije zahteva od vlade strožje mere v cilju zmanjšanja porabe pesticidov. Ker pesticidi škodujejo zemlji, in vodi, zmanjšujejo pestrost rastlin in škodujejo vsem živim bitjem, naj bi jih mnogo višje obdavčili.
Spet goljufija v Italiji
Aprila letos so v Italiji zaplenili 1500 ton soje, koruze in pšenice. Pridelki iz Ukrajine in Indije so bili deklarirani kot ekološki, v resnici pa so bili pridelani konvencionalno in kontaminirani s pesticidi.