preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

Poletje 2013

„Tisto. kar prihaja k človeku iz bodočnosti, moramo iztrebiti iz duše s korenino vred. Pridobiti si moramo sposobnost, da sprejemamo vsa čustva in čutenja v zvezi z bodočnostjo z notranjim mirom. Na to, kar utegne priti, moramo gledati z absolutno ravnodušnostjo; misliti le to, da pride do nas - karkoli že pride – iz modrosti polnega vodenja sveta.“ dr. R.Steiner

Promet z ekološkimi živili raste

V času od 1. oktobra lani pa do 31. marca letos se je promet z ekološkimi živili pri firmi Alnatura povečal za 13%, število sodelavcev pa za 150.

Pridelovanje zdrave hrane je naša skupna naloga

Lebendige Erde, glasilo nemško govorečih biodinamikov Evrope, posveča svojo letošnjo aprilsko številko temi PARTICIPIRATI. V situaciji, ko cene obdelovalne zemlje hitro rastejo, subvencioniranje pridelave biogoriv pa mnoge konvencionalne kmete zavaja in izključuje iz proizvodnje hrane, raziskuje revija perspektivnost aktivne participacije potrošnika v procesih pridelovanja zdrave hrane. Tema aktivno sodelovanje v procesih proizvodnje zdrave hrane postaja izjemno aktualna. Ne le v svetu, tudi pri nas.

Univerze se prebujajo

Univerza Göttingen je ustanovila na svoji fakulteti za kmetijstvo novo strokovno skupino, ki se osredotoča v svojem delu izključno na razvoj visokovrednih rastlin za ekološko pridelovanje.

RENGO HOF praznuje

Kmetija RENGO HOF v Rengoldhausenu praznuje 25 letnico svojega obstoja. 22. in 23.6. se je zvrstila cela vrsta čudovitih prireditev. Od predavanja o nevarnostih genske tehnike, do nastopa klovnov, koncert bluesa z ognjemetom, koncert godbe na pihala iz Ueberlingena in še mnogo več. Več pod: www.rengo.de

Globalne informacije o kmetijstvu in prehrani

Pod internetnim naslovom www.gdi.bmelv.de je nemško ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in zaščito potrošnika odprlo geoportal, ki omogoča dostop do aktualnih globalnih informacij za področje kmetijstva in prehrane.

Prva restavracija z eko certifikatom

Reformhaus Akademie iz nemškega Oberursel-Oberstedtena je prva restavracija, ki je pod kontrolno številko DE-EKO-007 dobila generalni ekološki certifikat. Več o tem na http://www.akademie-gesundes-leben.de/aktuelles/index.php

Informacije o genski tehniki v kmetijstvu za šole

Portal Šola in genska tehnika www.schule-und-gentechnik.de ponuja učiteljem in učencem objektivne informacije k tej kompleksni temi http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/26223.html http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/26452.html http://www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/27083.html

Genska tehnika je rizična tehnologija. Njena uporaba v kmetijstvu in proizvodnji hrane se v družbi že leta dolgo kontraverzno diskutira. Genska tehnika je prav zato upravičeno na učnih načrtih naših šol.
Inforamtivnih materialov imajo šole veliko. Običajno pa prihajajo te informacije od industrije in njihovih interesnih združenj pa tudi od znanstvenikov, ki zanje delajo. Te informacije prikazujejo pogosto »prednosti« agro genske tehnike (in baje zanemarljivih rizikov) enostransko. Nov spletni portal služi za dopolnitev informacij. Tu nekaj tem:

Katere rastline so gensko spremenjene
Kaj pomeni patentiranje rastlin
Kakšne nevarnosti prinaša nova tehnologija Katere gensko spremenjene rastline imamo doslej Kje rastejo

Več o GSO koruzi MON 810
Več o gensko spremenjenem krompirju Amflora
Genska tehnika v živilih
Katera živila iz gensko spremenjenih organizmov so dovoljena? Nemška zakonodaja v zvezi z gensko tehniko
Pravila pridelave
Pravni predpisi v zvezi z gensko tehniko v Združeni Evropi
Kdaj se je na področju genske tehnike kaj dogodilo
Znani ilegalni posevki GSO rastlin
Zgodovina civilnih pobud proti genski tehniki, prepovedi, protesti Argumenti proizvajalcev in argumenti nasprotnikov genske tehnike Linki k temi genska tehnika
Literatura k temi genska tehnika

Seveda to niso le informacije za učitelje in dijake. Glede na to, kako genska tehnika spreminja svet in nas same, mora biti tema zanimiva za nas vse. Kdo bi lahko vsaj eno ali drugo poglavje prevedel v slovenščino?

Negativne posledice uporabe genske tehnike v kmetijstvu so dokazane

Član evropskega parlamenta je naročil izdelavo najnovejše študije o posledicah genske tehnike v kmetijstvu. Študija dokazuje, da je prinesla genska tehnika, ki ciljano manipulira s posameznimi geni v rastlinah, več negativnih posledic, kot smo si doslej predstavljali. Christoph Then, sodelavec ustanove Testbiotech iz Münchna je raziskal posledice uporabe GSO v ZDA pri kmetih, na trgu semen, pri proizvodnji gensko čistih rastlin inv okolju.

Študija opozarja, da so se obljubljene prednosti uporabe genske tehnike v kmetijstvu sprevrgle v svoje nasprotje. Insekti in pleveli so se gensko spremenjenim organizmom prilagodili. Kmetje morajo po prvih letih uporabljati več zaščitnih sredstev za rastline in vložek dela v pridelek je večji. Industrializacija kmetijstva izjemno povečuje stroške za pridelovanje semen in okolju škoduje, količine pridelkov pri tem ne povečuje bistveno in uporabe škropiv ne zmanjšuje. Stalno obremenjevanje živil z ostanki pesticidov se je s posevki gensko spremenjenih organizmov povečalo in posebej imunske bolezni so v naglem porastu.

V Ameriki so agrokemična podjetja razvila prve gensko spremenjene organizme pred 30 leti, pred skoraj 20 leti so jih začeli ameriški kmetje komercialno uporabljati.
Namen študije je, pokazati na posledice, ki bi nastale tudi v Evropi če bi dali v kmetijstvu Evrope prednost kratkoročnim interesom po povečevanju dobičkov in slepemu preizkušanju mogočega.

Več pod www.martin-haeusling.eu

Gensko spremenjen losos kmalu v prostem razmnoževanju

Firma Aqua Bounty Technologies je dedni material lososov manipulirala tako, da te živali rastejo še enkrat hitreje kot njihovi naravni sorodniki. Urad za živila v ZDA FDA je zatrdil, da je uživanje gensko spremenjenih rib neoporečno in koncem leta 2012 negiral kakršnokoli nevarnost za eko sisteme. Ameriške zveze za zaščito potrošnikov smatrajo, da bodo Frankensteinske ribe kmalu dobile na poti do krožnika zeleno luč. Najprej naj bi jih gojili v Panami.

Strupeni glifosat

Monsantovi gensko spremenjeni organizmi so v glavnem odporni proti herbicidu Glyphosat, ki ga Monsanto proizvaja. Uničevalec plevelov pa se je izkazal kot mnogo bolj nevaren za človeka, živali in okolje, kot bi si kdo utegnil misliti, saj vpliva na plodnost, povzroča raka in deformacije. Že pri nizki koncentraciji povzroča smrt amfibij in je po vsej verjetnosti kriv tudi za botulizemske bolezni govedi. Znanstveniki univerze v Leipzigu so ga dokazali tudi že v človeškem urinu.

BASF se iz genske tehnike umika

V začetku leta 2013 je BASF umaknil pri evropski komisiji zahtevo za dovoljenje pridelovanja gensko spremenjenega krompirja Fortuna, Amadeo in Modena z utemeljitvijo, da nadaljnje investicije zaradi nepredvidljivih posledic v okolju in verjetnosti uničenja plodnosti zemlje niso opravičljive.

Kaj je ozadje take odločitve firme BASF?
Najprej je to javno mnenje, ki gensko tehniko v kmetijstvu z veliko večino zavrača. V Nemčiji je zavračanje tako močno, da je leta 2009 sprejet moratorij na posevke gensko spremenjene koruza MON 810 do danes v veljavi. Prav zaradi pritiska evropske javnosti evropska komisija do danes v Evropi ni dovolila pridelovanja novih gensko spremenjenih rastlin, četudi je vloženih zahtevkov veliko in je EFSA, evropska agencija za varnost hrane, za vse zahtevke izdala svoje dovoljenje. Zelo močno vpliva na odločitve politike dejavno angažiranje potrošnikov proti genski tehniki z zasedanjem pridelovalnih površin, nočnimi uničenji zasejanih površin, tožbami pred najvišjimi sodišči...
V Evropi je v letu 2013 prijavljenih že 12 novih poskusov posevkov gensko spremenjenih organizmov na prostem. Največ v Španiji. Tam gensko spremenjene organizme tudi največ pridelujejo, v letu 2012 je bilo to na 116.000 ha. Portugalska je zasejala z njimi 9000 ha, 3000 ha Češka in na Poljska in po 200 ha Slovaška in Romunija. Pri tem je treba resnici na ljubo povedati, da v Evropi le nekaj dežel obseg posevkov gensko spremenjenih organizmov sploh spremlja in da prihajajo podatki o posevkih več ali manj iz industrije!!!