preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

Pomlad 2013

Skrita genska tehnika v semenih ogroža žlahtnjenje rastlin

Proizvodnja gensko čistih semen je zaradi skritih gensko spremenjenih organizmov v semenih v nevarnosti. Že dolgo skuša EU preklicati predpis, po katerem morajo biti semena brez vsake primesi GSO in skuša za v EU dovoljene GSO dovoliti »določeno stopnjo« kontaminacije, za v EU nedovoljene GSO pa kot pravijo »majhne količine« GSO. Interesna skupnost za gensko čista semena je predstavila raziskavo o nevarnostih takih določil. Raziskava ugotavlja, da je celo pri toleranci nič danes v Evropi nevarnost kontaminacije z GSO velika. Da bi seme res ostalo gensko čisto morajo pridelovalci semen v vseh fazah svojega dela danes na lastne stroške opravljati celo vrsto preventivnih mer. Stališče zveze Demeter je zato nedvoumno: ne le toleranca nič v semenih, potrebno je še več strokovnih kontrol vseh semen pred posevki in dosledno udejanjanje zakonskih določil, da tisti, ki GSO seje, finančno odgovarja za vso škodo, ki jo povzroči.

Aktualnosti kratko, jedrnato in jasno

Odgovori na aktualna vprašanja v zvezi z ekološkim kmetijstvom http://www..boelw.de/bioargumente.html
Dejstva in novice v zvezi z agrarno politiko EU http://www.meine-landwirtschaft.de/fakten.html

BSE testiranje krav

Za članice EU velja, da predvidoma od aprila naprej govedi, ki so pri zakolu zdrava, ne morajo več testirati na bolezen norih krav. Izjemi sta le Bolgarija in Romunija, kjer velja tudi obveza analize na prisotnost BSE pri poginulih živalih ali takih, ki kažejo vedenjske motnje. V Nemčiji so v letu 2009 evidentirali zadnji primer bolezni norih krav.

Kazni za kmete

Kmetje morajo plačati kazen, če so podatki o posevkih in ponovnih posevkih določenih kultur in doma pridelanih semen, ki jih vpisujejo v svoje knjige nepopolni ali netočni. To je odločilo vrhovno evropsko sodišče. To velja tudi, če so napake posledica nepozornosti. Nemška delovna skupnost kmetov AbL in interesna skupnost, ki so jo oblikovali kmetje prav glede pravic do ponovnih posevkov pridelkov iz kupljenih semen, kritizirata to razsodbo. Nemški kmetje do aktivnosti proti razsodbi čakajo na to, kakšne mere bo vrhovno sodišče Nemčije v Karlsuhe za sankcioniranje predvidelo.

Prehrambene navade se spreminjajo

Nemci pojedo danes za 17,8% manj mesa in 35,1% več zelenjave kot leta 1991.

Kmetije brez nasledstva, vrtičkarji brez zemlje?

Dve tretjini kmetij v Nemčiji ostaja brez nasledstva. Christian Vieth, sodelavec Univerze Kassel-Witzenhausen ima odgovor na to stisko: Pri fundaciji Zukunftsstiftung Landwirtschaft ureja internetno platformo hofgründer.de, povezuje mlade kmete brez kmetij in ostarele kmete brez nasledstva, ponuja v zvezi s predajo kmetij potrebna pravna in socialna svetovanja ter strokovne praktične nasvete v zvezi z bodočim programom dela kmetij.

Beda združene Evrope

Prisotnost GSO kontaminiranega cvetnega prahu v medu naj bi po predlogu komisije EU deklarirali v predpisih, ki veljajo za živila kot »naravni sestavni del« medu. Na ta način bi komisija rada izničila lanskoletno razsodbo Vrhovnega sodišča Evrope po kateri se med kontaminiran z GSO cvetnim prahom ne sme prodajati. Ta razsodba namreč je deklarirala GSO kontaminacijo kot nedovoljen dodatek naravnim sestavinam medu. Približno 30% medu, ki ga uvaža Evropa iz Argentine, Brazilije in Kanade, je kontaminiran z GSO. Zavračanje takih uvozov in pravica nemških čebelarjev do odškodnine zaradi kontaminacije medu z GSO bi bila s tem onemogočena.

Kontrolorji ekološke pridelave ščitijo potrošnika

Nemčija je uvedla monitoring ekoloških pridelkov. Ta kaže, da je kontrolni sistem živil, ki prihajajo na trg iz ekološke pridelave zanesljiv in nudi potrošniku varnost, ki jo ta pričakuje. Nemčija ima 20 kontrolnih mest, ki na 35.000 kmetijah letno opravijo 45000 kontrol. Vse več živil v bio kvaliteti prihaja na police iz regionalne pridelave, ki predstavlja za potrošnika večjo varnost. Še naprej pa raste tudi uvoz bioloških pridelkov iz oddaljenih dežel sveta. Pri teh je kontrola še posebej potrebna. Za te kontrole so kontrolorji nemških kontrolnih mest posebej šolani in svoje znanje obvezno dopolnjujejo na vsakoletnem dodatnem izobraževanju.

Semenarstvo je aktualna tema

Na ekološki kmetiji Peter Barthel pri Bremerhavnu bo letos že šestič tečaj posvečen pridelovanju semen. Program je deljen na tri vikende, in sicer 27./ 28.4., 24./ 25.8. in 12./13.10. Cena tečaja je brez prenočišča in prehrane 396,-- €. Več informacij na www.oeko-garten.de/neu/saatgut.html

Rdeča lista ogroženih rastlin in živali

Vse večje število rastlin in živali izginja. Uničenje živalim potrebnega življenjskega prostora in intenziviranje kmetijstva sta dva glavna, od človeka povzročena razloga za to. Aktualno stanje ogroženih vrst rastlin in živali si lahko ogledate na http://www.bfn.de/0322_rote_liste.html

Nemčija in oskrba z energijo

Nemčija ima 22.000 vetrnic za pridobivanje energije, na 7.000 mestih pridobivajo bioplin, ima okroglih 1 milijon solarnih kompleksov za proizvodnjo elektrike. Od načrtovanih 16 milijard € investicij za pridobivanje energije je investirala 5% v pridobivanje elektrike iz moči vetra 38% v fotovoltaiko in 57% v pridobivanje bio plina. Vlada predvideva, da naj bi obnovljivi viri energije pokrivali do leta 2020 18% skupne potrebe po energiji oziroma 35% potrebe po električni energiji. 20% porabljene električne energije je Nemčija pridobila z novimi pristopi že leta 2011. Pri tem je priteklo 8% iz vetra, 6% iz biomase, 3% iz hidroelektrarn in 3% iz fotovoltaike. Leta 2013 so v Nemčiji pridelovali rastline za pridobivanje energije na 2 milijona hektarjih, torej na kar 17% vseh njivskih površin. Ta razvoj postavlja pridelovanje hrane pred nove izzive.