preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

December 2013

World Food Prize so podelili Monsantu

S tem, da so podelili to odlikovanje trem mednarodnim podjetjem ki delajo z gensko tehniko, so kozla postavili za vrtnarja. Internacionalni eksperti pa tudi 81 nosilcev alternativne Nobelove nagrade, člani World Future Councila, med njimi tudi iniciativa Sekem iz Egipta, so odločitev ostro kritizirali. To odlikovanje dodeljuje sicer skupina privatnih oseb, kljub temu pa se je uveljavilo nekako kot Nobelova nagrada za kmetijstvo in prehrano. Kritiki utemeljujejo svoje stališče z ugotovitvijo, da je dodeljevanje te nagrade Monsantu & CO. v nasprotju s poslanstvom tega odlikovanja po sebi, saj naj bi odlikovanje spodbujalo trajnostno oskrbo s hrano za vse ljudi.

Nevladne organizacije zahtevajo preusmeritev raziskovalnih dejavnosti

Znanost in raziskovalne dejavnosti, ki se ukvarjajo s področji velikih problemov časa kot klimatske spremembe, zagotavljanje prehrane in problemom vse manjših zalog naravnih bogastev je potrebno preusmeriti. Na področju znanosti in raziskovanja, ki presega tehnološke rešitve, je potrebno oblikovati participativno in transparentno kulturo, ki bi omogočila transformacijo v trajnostno in pravično družbo. Zveza nevladnih organizacij Nemčije je s to vizijo v okviru platforme »Preusmeritev znanosti« izdala svoje zahteve v katalogu desetih točk. Obenem najavlja sodelovanje v debatah o tem, katere cilje politika znanosti zasleduje, katerim namenom služi in kdo jo pravzaprav usmerja. Sodelujejo okoljevarstvene organizacije, organizacije pomoči za nerazvite, organizacije, dejavne na področju javnega zdravstva, zastopniki cerkve in pionirji transdisciplinarne znanosti. Sedež je na Združenju nemških znanstvenikov. Glej www.vdw-ev.de

Butan načrtuje 100% ekološko kmetijstvo

V himalajskem kraljestvu Butan je 2.000 ekoloških kmetij. Med 700.000 prebivalci dežele, ki so budisti, uporablja pesticide, herbicide ali kemična gnojila le malokdo, prodajajo pa jih samo posebna, uradna mesta za izdajo strupov. 70% prebivalcev dežele živi od kmetijstva, ob tem pa morajo približno polovico potrebnega riža uvažati iz Indije. Kot prva dežela sveta načrtuje Butan popolno usmeritev v ekološko kmetovanje. Okvirni načrt za to so sprejeli že pred 6 leti. Ob preusmerjanju kmetijstva naj bi proizvodnjo povečali, dosegali naj bi celo viške proizvodov ekološke kvalitete, za katere je v svetu veliko povpraševanje. Da bi to uresničili, učijo kmete kako pripraviti kompost in kako prav uporabiti hlevski gnoj. Butan meri blaginjo svojih prebivalcev z bruto-produktom sreče, pri čemer je skrb za naravo eden od štirih temeljev tega indeksa.

Pokrajina Nordrhein Westfalen v Nemčiji je izdala katalog »Za dobro živali«
Zveza ekoloških organizacij v tej nemški pokrajini je predstavila javnosti katalog kriterijev z naslovom »Za dobro živali«, ki vsebuje povsem jasna priporočila za delo v ekološki reji domačih živali, Check-listo za posamezne vrste živali in zavezujoča pravila za kmetijsko svetovalno službo. Katalog po enoletnem preizkusu v praksi uvajajo v svetovanje. Interes ekoloških rejcev je velik. Stvari se torej obračajo: baza, ozaveščeni državljani začenjajo postavljati merila.

Alternativna Nobelova nagrada izvedencu za kmetijstvo

Hans R. Herren je eden vrhunskih ekspertov za trajnostno kmetijstvo v svetovnem merilu. Za svoja prizadevanja proti lakoti in siromaštvu v svetu bo prejel alternativno Nobelovo nagrado. Herren je predsednik švicarske fondacije Biovision in je, tako žirija »z znanstveno kompetenco v pionirskem praktičnem delu odpiral pot zdravi, varni in trajnostni globalni preskrbi s hrano«. Herren je prejel že leta 1995 svetovno odličje Welternaehrugnspreis. Po njegovem mnenju je na Zemlji mogoče pridelati dovolj zdrave hrane za devet milijard ljudi, pod pogojem, da bomo investirali v učinkovitost struktur malih kmetov in družinskih kmetij s trajnostnimi in ekološkimi pridelovalnimi metodami. Program fondacije Biovision z naslovom Farmer Communication Programme doseže štiri milijone kmetov. Nudi pomoč v cilju samopomoči. www.biovision.ch

Glyphosat so dokazali v danskih kravah

Znanstveniki Univerze Leipzig, so tudi v urinu 240 danskih krav mlekaric dokazali učinkovino glyphosat, ki je v herbicidih. Kontrolirane živali so konvencionalno rejene in so kazale v krvnem serumu tudi posebno visoke vrednosti določenih encimov in manjko določenih elementov v sledeh. Znanstveniki sklepajo, da imajo zaradi glyphosata živali poškodovana jetra in celice mišic. Intenzivno industrijsko kmetijstvo uporablja glyphosat pri krmnih kulturah kot soji ali koruzi, pa tudi pri žitih. Gensko spremenjene rastline tretirajo z glyphosati vsekakor.

Skoraj polovica Evropejcev ima v urinu glyphosat

Analize, opravljene pri 182 prebivalcih večjih mest iz 18 evropskih držav kažejo, da ima več kot 70% Evropejcev v urinu glyphosat, v poljedelstvu najpogosteje uporabljan herbicid. Nihče od testiranih oseb glyphosata ni sam uporabljal. Očitno se učinkovine ne razgradijo tako hitro, kot to smatrajo proizvajalec in državne institucije, ki so uporabo dovolile. V aktualnih analizah revije Öko-Test so glyphosat našli v 14 od skupaj 20 analiziranih vzorcih moke, ovsenih kosmičev, v kruhu in pecivih. Strup se ne razkroji pri peki, deluje kancerogeno in mutageno, povzroča torej raka in spreminja DNK.

Dodatno izobraževanje na področju biološko-dinamičnega žlahtnjenja zelenjave
Izobraževanje traja približno dve leti, cilj pa je pridobiti sposobnosti in znanja na področju splošnega žlahtnjenja rastlin, antropozofsko-goetheanističnega razumevanja rastlin in različnih pristopov biološko-dinamičnega žlahtnjenja.

Potek izobraževanja: v zimskem semestru so trije ali štirje seminarji s to temo na kmetiji Dottenfelder Hof blizu Frankfurta/Main. Za tiste, ki so zaposleni, organizirajo letno šest tri in pol dnevnih seminarjev. V poletnem semestru pripravijo za udeležence dva ali tri seminarje, namenjene posameznim vrstam zelenjave. Seminarji potekajo na tistih kmetijah, ki se z žlahtnjenjem določene zelenjave ukvarjajo.

Udeleženci nosijo stroške za prenočevanje, prehrano in prevoz, honorarje in druge stroške predavateljev pa krijeta semenarska iniciativa Kultursaat e.V. in Kmetijska šola Dottenfelderhof.

Kontakt in ostale informacije na naslovu: Thomas Heinze, Am Kronberg 8, 61209 Echzell,
eMail:fortbildung@kultursaat.org