preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

Junij 2012

LOHAS – iz egoizma rojeno novo partnerstvo?
Kratica pomeni Lifestyle of Health and Sustainability. Pojem pri komercialnih strategijah ni nov in temelji na ugotovitvi, da vedno več ljudi išče zdrava živila. Zelenjavo, žita, meso, mlečne proizvode. Ti naj ne bi bili le okusni in zdravi, temveč pridelani ob upoštevanju etičnih vrednot kot živalim ustrezna reja, pravična trgovina, odgovorno ravnanje z zemljo in kulturnimi rastlinami, vso naravo. Problem je, da takih živil v trgovini ni, saj taka živila ne morejo biti poceni pa tudi na razpolago jih ni dovolj. Rešitev je lahko solidarnostno kmetovanje. Praktični primer takega kmetovanja živi že več kot 10 let v Kaltenkirchnu, 30 km od Hamburga. Kmetija oskrbuje približno 400 potrošnikov, ki so organizirani v dvanajst skupin. Člani prejemajo od kmetije tedensko svežo zelenjavo, sadje, mlečne izdelke iz lastne sirarne, meso in mesnine. Stroški, ki bi jih pobrala trgovina, odpadejo. Uničujoče nizke cene pridelovalca ne prizadenejo. Člani skupnosti dobijo najodličnejša živila v Demeter kvaliteti za partnersko ceno, razumejo pa se kot gospodarska skupnost kmetije in prevzemajo skupaj vsak s pridelovanjem povezan riziko. Skupno nosijo odgovornost za proizvodnjo svojih živil. Več pod www.kattendorfer-hof.de

Kmetija, mesto učenja
Kmetijsko gozdarska zbornica nemške pokrajine RHEILAND PFALZ spodbuja, finančno podpira in vodi že tri leta projekt z naslovom: Kmetija, mesto učenja. Namen je vključevanje naravi odtujene mladine v delo s pridelovanjem hrane. Kmetom, ki se v projekt vključujejo, nudijo brezplačno šolanje, ki obsega dvanajst celodnevnih izobraževanj in nekaj obiskov na v tem duhu dobro organiziranih kmetijah. Tako pridobi kmet certifikat in poklicno oznako »Pedagog na kmetiji«.

Delo na Demeter kmetiji
Za tiste, ki delo iščejo in nudijo, je na razpolago nova borza delovnih mest. Kdor pravega ponudnika ne najde, lahko pod naslovom www.demeter.de/jobs objavi brezplačno svoj oglas.

SEJMO BODOČNOST
Uspešna, medijsko odmevna akcija SEJMO BODOČNOST, se širi. Demeter jo podpira z informativnim in reklamnim materialom, z medijsko podporo in dosedanjimi izkušnjami. Akcija je primerna za združevanje enako mislečih, in se razvija v oblikovanje con brez genske tehnike, oblikovanje skupnosti za oskrbo z zdravo hrano ali pridelovanje v vrtičkarskih skupnostih ... Več informacij na www.demeter.de/verbraucher/landwirtschaft
Trgovine z zdravo hrano naj prevzamejo nove oblike delovanja
S prevzemanjem odgovornosti za zdravo hrano, naj prevzamejo tudi odgovornost za hitrejši razvoj ekološkega kmetijstva, predvsem pa za takojšnjo intenzivno skrb za razvoj in razmnoževanje ekoloških semen. Brez teh ni niti ekološkega kmetijstva niti zdrave hrane. K sodelovanju je pozvan vsak, saj pred zgodovino nosimo odgovornost vsi.

BREZ GENSKE TEHNIKE
Je oznaka, ki jo je v Nemčiji uzakonilo Ministrstvo za prehrano, kmetijstvo in zaščito potrošnikov. Uporablja jo doslej že več kot 100 podjetij. Oznaka se zelo hitro širi, najhitreje pri mleku, mesu in vseh mlečnih izdelkih, saj je medtem nevarnost vertikalne kontaminacije z gensko spremenjeno krmo, ki je v konvencionalnem kmetijstvu dovoljena, že prišla v zavest potrošnikov. Z blagovno znamko upravlja Zveza Živila brez genske tehnike, ki si je zadala nalogo, da podpira vse mere za proizvodnjo živil brez genske tehnike in da informira potrošnike o nevarnostih z gensko tehniko proizvedenih živil. Več informacij pod www.ohnegentechnik.org

Katedra za antropozofsko medicino
Na univerzi Witten Herdecke je odprta katedra za antropozofsko medicino. Veselimo se, da se na tem tako zelo od multinacionalnih koncernov nadzorovanem področju, stvari premikajo in upajmo, da se tudi kdo iz Slovenije za ta študij odloči.

SKRBETI ZA PLODNA TLA
Plodnost tal je naravni kapital, s katerim kmet dela. Zdravje tal je odločilnega pomena za klimo in za prehrano prebivalstva v svetu. Moderno kmetijstvo je vprašanje plodnosti tal zanemarilo. 200.000 ha najbolj plodne zemlje izgubimo vsako leto zaradi uporabe strupov. Izgradnji in negi plodne zemlje je posvečena posebna izdaja revije LEBENDIGE ERDE. Kdor razume dovolj nemško, naj si jo naroči. Za to dva naslova: www.LebendigeErde.de in info@lebendigeErde.de

ZAŠČITA TRAVNIŠKIH SADOVNJAKOV
Travniški sadovnjaki so posebna dragocenost. Za gospodarjenje z njimi, je civilna iniciativa v Nemčiji registrirala organizacijo Mundraub.org. Namen organizacije je, ozaveščanje potrošnikov in lastnikov o pomenu travniških sadovnjakov in organizacija praktičnih aktivnosti v zvezi z nego travniških sadovnjakov, obiranjem in predelavo sadja iz teh. V svoje aktivnosti vključujejo predvsem šole in okoljevarstvene organizacije.
Državno priznan strokovnjak za biodinamično kmetovanje
Bi pridobili tudi vi tak naslov? Zakaj pa ne? 8.9.12 se začne enoletno šolanje na Landbauschule Dottenfelderhof. Od leta 1974 je šlo skozi to šolo približno 2000 mladih kmetov iz vsega sveta.

Pohod na Brussel GOOD FOOD MARCH
Štart je konec avgusta iz mnogih dežel Evrope. Cilj in shod je 19. september pred evropskim parlamentoom v Brusslju. Zahteve so: naravi prijazno kmetijstvo, suverenost v prehranjevanju, fair play na področju cen tako za kmete kot za potrošnike, razvoj drobno strukturiranega regionalnega kmetijstva. Več pod www.goodfoodmarch.eu BOMO SLOVENCI SPET SAMO OPAZOVALCI, ALI ENKRAT ZMOREMO TUDI SOUSTVARJANJE?

Informacije o pridelovalcih z ekološkimi certifikati na enem mestu
Podjetje bioC z informacijami o 30.000 pridelovalcih z eko certifikati in EASY- CERT z informacijami za približno 20.000 pridelovalcev z eko certifikati v Nemčiji, Švici, Luxemburgu, Avstriji in Italiji, se združujeta. NUJNO POTREBNO! Kdaj se bomo pridružili in kdaj imeli nekaj podobnega vsaj za slovensko revšno na enem mestu? Več o tem na www.bioc.info in www.easy-cert.com

ALNATURA za 16 % večji promet kot leto pred tem
V letu 2012 načrtuje Alnatura odpiranje najmanj deset novih super marketov, s trgovsko verigo MIGROS pa skupen nov koncept bio trgovin v Švici. Vse stagnira, ekološko pridelovanje in trgovina pa raste. Slovenija z 88% travinja v deležu ekoloških površin očitno s figo v žepu tudi tu ne zna izkoristiti pravih in poštenih možnosti.
POTREBE PO DOBRIH WALDORFSKIH UČITELJIH RASTEJO
Bi študirali waldorfsko pedagogiko v Nemčiji? Več na lehrer- werden@waldorfschule.de in www.bildung-fuers-leben.de

KMETIJSTVO V NEMČIJI
1 kmetija preživlja danes 140 ljudi. Leta 1900 je preživljala 4 ljudi, leta 1980 pa 47. Leta 1971 si je delilo površino 100 hektarjev 8 kmetij, danes le 2 kmetiji. Povprečna velikost kmetije v Nemčiji je danes 56 ha, leta 1991 je bila 31 ha. 8,5 % vseh kmetij, ki obdelujejo več kot 100 ha velike kmetije, obdeluje več kot polovico kmetijskih površin Nemčije, zaposluje pa le 20% delavcev. Nemčija je imela leta 2010 nekaj manj kot 300.000 kmetij, od tega le še 45 % takih, ki živijo izključno od kmetijstva. Leta 2011 so imeli v Nemčiji zasejanih 2 milijona hektarjev površin s koruzo, ali 12% več kot leto pred tem in 63% več kot leta 1995. Leta 2011 so le 47% površin Nemčije uporabljali za kmetijstvo. 66% kmetijskih površin, imajo pridelovalci v najemu. Leta 2010 je bilo v Nemčiji v kmetijstvu zaposlenih 1,1 milijona delavcev; polovica članov družine, 20% je bilo v delovnem razmerju, 30% so bili sezonski delavci.
Forum Socialno kmetijstvo
je v Nemčiji medij za vprašanja, probleme in spodbude na področju socialnega kmetijstva. Kdo bi ta pojem lahko obširneje definiral? Več na www.soziale- landwirtschaft

POVPRAŠEVANJE PO BIO PROIZVODIH RASTE
V Nemčiji zavrača bio proizvode le še 15% mladih, 75 % jih če le mogoče kupuje. Izjemen napredek! Nemčija proizvaja kar velik delež bio kvalitete doma, ne pa dovolj, zato biološke pridelke uvaža, in sicer 15% žit, 48% korenja, 80% paradižnika in 90% paprike, 50% jabolk in 100% banan, 32% mleka, 26% masla. Škoda, da naši silni mlekarji tja ne morejo izvažati, saj je ekološkega mleka v Sloveniji čisto, čisto premalo še za domače potrebe. Cene bi bile odlične.

SUBLETALNA ŠKODA PRI ČEBELAH
Pesticid Imacloprid, ki je še vedno dovoljen, povzroča pri čmrljih gradnjo za 12% manjših gnezd in povzroči 85%no zmanjšanje vzgoje matic. V reviji Science opozarja University of Stirling na problematiko neonicotinoidov za semenske kopeli. Raziskovalec Mickael Henry je s pomočjo elektromagnetnih čipov ugotovil, da tudi že nizko doziranje nicotinoida Thiamathoxam moti orientacijo čebel in te ne najdejo več svojih čebelnjakov. Daniel Favre, raziskovalec pri Swiss Federal Institute of Technology je na drugi strani znanstveno utemeljil trditev, da pomembno motijo življenje čebel mobilni telefoni.

CENE ZAMLJIŠČ RASTEJO
V zahodni Nemčiji so cene kmetijskih zemljišč danes za 25%, v vzhodni Nemčiji pa za 85% višje kot leta 2007.
V NEMČIJI VEČ KOT 1 MILION HKTARJEV EKOLOŠKO OBDELANIH POVRŠIN
V letu 2011 so se površine ekološko obdelanih površin v Nemčiji povečale za 3,2% na 1.022.718 ha, s skupaj 22506 kmetij. S tem ima Nemčija od vseh kmetijsko uporabljenih površin 6,1% ekološko obdelanih. Tendenca je: povečanje.
KORUZA V NEMČIJI JE LETOS MANJ GENSKO ONESNAŽENA KOT LANI
Leta 2012 so v Nemčiji pregledali 419 vzorcev semen koruze. Od tega so našli le 11 vrst z gensko kontaminacijo, to je 2,6 %. Leta 2011 je bilo od 417 vzorcev še 29. kontaminiranih z GSO. Zaradi lani podoranih 2000 ha se je situacija v Nemčiji izboljšala. Koliko vzorcev je kontrolirala Slovenija? Mi kdo lahko sporoči, kdo je od države za take kontrole pooblaščena oseba?
ODBOR IZVEDENCEV ZAHTEVA DRASTIČNE IN TAKOJŠNJE SPREMEMBE
Tudi to se dogaja v Nemčiji. Odbor izvedencev za okoljske zadeve, ki ima za vlado svetovalno funkcijo, zahteva takoj spremembo politike gospodarstva. V omejenem svetu trajna rast gospodarstva ni mogoče in niti kot ideja, po mnenju odbora izvedencev, ne zasluži podpore.
Velika študija EU za podporo ekološkemu kmetijstvu
Študija z naslovom Use and efficiency of public farming opozarja, da v mnogih deželah Evrope ni izdelanih strategij o razvoju in podpori ekološkega kmetijstva. Študijo je izdelal J.H.vonThuelen inštitut v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom FIBL iz Švice ter ORC – Organic Research Center. Študija ugotavlja, da niso pomembne le premije in število podpornih mer, temveč predvsem vpliv drugih področij politike, ki se ne nanašajo neposredno na ekološko kmetijstvo. Opozarja, da premije za preusmerjanje konvencionalnih kmetov v bioenergijo širjenju ekološkega kmetijstva celo škodijo.

UNIVERZA KASSEL WITZENHAUSEN FORMULIRA SVOJE STALIŠČA DO GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV
In v poglavju trajnosti in pestrosti v svojem statutu zapiše: «Princip preventive zajema ne nazadnje preprečevanje nepopravljivih procesov, do katerih lahko pride zaradi kultiviranja gensko spremenjenih organizmov v naravi«. Glej www.uni-kassel.de/agrar/?c=249

Ekološko vrtnarjenje na Dunajski univerzi za kulturo obdelave tal
Že več let teče na Dunajski univerzi projekt ekološkega vrtnarjenja. Sedaj so objavljeni tudi rezultati tri leta trajajočega spremljevalnega dela. Kontakt: andreas.spornberger@boku.ac.at
IZ NAŠIH LOGOV
Waldorfska šola v Ljubljani je letos, namesto da bi poslala v skladu z učnim načrtom waldorfskih šol učence 10. razreda na obvezno delovno prakso na kmetije, organizirala za vse učence skupaj, z nekaj učitelji, enako dolgo bivanje na kmetiji. Da je bilo s prakso posameznih učencev na kmetiji vedno veliko težav. Je lažja pot lahko tudi prava?