preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018

December 2012

Komisija EU za gensko kontaminiran cvetni prah v medu

To pomlad je Vrhovno sodišče v Evropi določilo, da se med, ki je kontaminiran s cvetnim prahom gensko spremenjenih organizmov, ne sme prodajati. Eric Poudelet, vodilni sodelavec evropske komisije je septembra povedal, da namerava evropska komisija določilo, na katerem je sodba vrhovnega sodišča utemeljena, spremeniti in tako ustvariti pogoje, za dovoljevanje kontaminacije medu z GSO. Kljub protestu predvsem nemških čebelarjev, ki so ves postopek proti onesnaženju medu vodili, se evropska komisija pripravlja na uresničenje te namere.

»More Than Honey«

Je naslov filma, ki pride tudi k nam in ki si ga moramo ogledati. Gre za čebele. Da jih na Kitajskem marsikje ni več in kmetje oprašujejo ročno. Da gledajo na čebele v Ameriki še vedno predvsem skozi denar, jih razmnožujejo in sežigajo kot se jim zdi in izplača. Da v tako imenovanih naprednih deželah moderno kmetijstvo z enoličnimi, le s travo poraščenimi travniki čebelam ne omogoča več preživetja, stroka pa pri tem še vedno govori o napredku. Da moderni kmetje z uporabo uničujočih strupov čebele sistematično iztrebljajo ne glede na posledice zase in za svoje otroke.

Bodimo pozorni, povabimo k predstavi tudi prijatelje in znance! Predvsem pa: uprimo se z vsem kar zmoremo, da se vse to nepovratno ne dogodi tudi pri nas.

Baden-Württemberg je cona brez genske tehnike

11. oktobra je württemberški minister Alexander Bonde v izjavi za javnost sporočil, da se nemška pokrajina Baden-Württemberg uradno razglaša za cono brez genske tehnike.

Glyphosat v človeškem urinu

Univerza v Leipzigu poroča, da se v urinu oseb, ki so vključene v različne raziskave vse pogosteje pojavlja izjemno nevaren rastlinski strup Glyphosat. Pri tem je zanimivo, da pri pregledanih osebah ne gre za kmete, temveč osebe, ki po večini opravljajo pisarniška dela. Torej je prišel strup do njih s hrano. Glyphosat so našli tudi v urinu divjih in domačih živali. Proizvajalci herbicidov so v preteklosti vedno znova zagotavljali, da ti strupi ne pridejo v prehransko verigo. Učinkovina Glyphosat se prodaja v glavnem pod imenom Roundup firme

Monsanto in ga vse več uporabljajo tudi v Nemčiji, pogosto celo tik pred žetvijo.

Odpadki v atmosferi

Okoli Zemlje kroži v višini od 200 do 40.000 km približno 1000 aktivnih satelitov in ostanki približno 4.500 starih. Stare satelite skušajo spustiti v višino manj kot 400 km, kjer naj bi v nekaj letih zgoreli.
V letu 2011 so izstrelili na krožnice več kot 100 novih satelitov.

Svoje satelite v orbiti ima 47 držav sveta.

Alnatura raste

V Nemčiji ima Alnatura s svojo ponudbo 1.060 artiklov v bio – kvaliteti 70 filial. Leta 2013 načrtujejo še 10 novih. Nov razmah je v letu 2012 prinesla podjetju kooperacija s trgovsko verigo Migros v Švici. To združujejo z Alnaturo temeljni principi poslovanja: naravnanost na trajnostni razvoj, podpiranje kulturnih iniciativ in smiselnega, socialno naravnanega gospodarjenja. Osrednjega pomena je pri Alnaturi nenehno strokovno izobraževanje skoraj 2.000 zaposlenih sodelavcev in dodatna, pri gospodarski zbornici registrirana kvalifikacija. Alnatura plodno sodeluje s 3.325 poslovnimi partnerji in njihovimi trgovskimi verigami, med katerimi je že od leta 1986 na prvem mestu veriga trgovin DM s poslovalnicami v Nemčiji, Avstriji in mnogih deželah srednje Evrope.

Alnatura je to leto ustvarila s prodajo ekoloških semen dobiček v višini 80.000,-- €, ki ga je v celoti darovala fondu za ohranjanje ekoloških semen in Združenju za čebelarstvo po meri čebele Mellifera. 116.000 €, realiziranih iz prodaje kave in čaja je Alnatura od leta 2010 darovala projektom za podporo otrok Terre des Hommes v Peruju in Indiji. Za ta svoja prizadevanja je Allnatura prejela odlikovanje kot najbolj trajnostno naravnano podjetje Nemčije.

V letu 2011 se je obseg prodaje pri Alnaturi povečal za 6,6%. V istem času se je ekološko obdelana površina v Nemčiji povečala le za 2%. Veliko proizvodov Alnatura uvaža, dolgoročno gledano pa si zelo prizadeva, spodbujati ekološko pridelovanje in regionalno samooskrbo.

Bio raste na vseh koncih

V letu 2011 se je v Nemčiji proizvodnja mleka v bio kvaliteti povečala za 10%, proizvodnja jajc pa za 25%. Že 7,3 % nesnic je v Nemčiji v ekološki reji. Drugače je z mesom. Ker je rejcev odojkov v ekološki reji premalo, je tudi ekološkega mesa čisto premalo, četudi je povpraševanje po njem zelo veliko.
V poljedelstvu so se povečale površine, zasejane z bio pšenico za 4%, ekološko zasejanih je že 25% površin s stročnicami. Zmanjšale so se ekološke površine za ogrščico, za kar 20% pa so se v primerjavi z letom poprej povečale ekološke površine, zasejane s sončnicami.

Ekološki kmetje so tudi leta 2011 zaslužili največ z zelenjavo. V Nemčiji se že 10% vseh površin z zelenjavo obdeluje ekološko. Med kulturami so tu na prvem mestu korenje, beluše in čebula. V Nemčiji je ekološko obdelanih 1,015 milijona hektarjev. 7,7% je ekoloških kmetov, ki obdelujejo 6,1% kmetijskih površin Nemčije.

Glej www.AMI-informiert.de/bio-strukturdaten

Demeter Journal

je strokovni časopis za biodinamično kvaliteto, ki izhaja štirikrat letno v nakladi 200.000 primerkov. Cilj informacij, ki jih posreduje, je diferenciranje kvalitete na področju ekološke pridelave, neposredni kontakt s kupci in možnost avtentične prezentacije za biodinamične pridelovalce.

Journal lahko listate tudi na internetu pod www.issuu.com/demeter.de. Demeter Journal izhaja tudi v angleščini kot podpora agiranju v deželah sveta, kjer biodinamika še ni zaživela.

Aktualne predpise je treba spremljati

29.11.12 je bil v Frankfurtu enodnevni seminar za podjetnike iz področij predelave in prodaje bio živil, na katerem so obravnavali aktualne evropske predpise za ekološka živila in splošno zakonodajo za področje živil Nemčije, vse v luči aktualnih izzivov na tem področju. Več na www.hpslex.de

Zeleni zabojčki Demeter na spletu

Podatkovna banka za pridelovalce z blagovno znamko Demeter, ki delajo z zelenimi zabojčki, omogoča zainteresiranim potrošnikom boljšo informiranost. Vpis z možnostjo predstavitve ponudnikov na spletu je brezplačen. Več na www.demeter.de

Sarah Wiener nagrajena

Tako imenovano Fairness-odlikovanje, ki ga vsako leto dodeljuje Fairness – fundacija Nemčije, je 27.10.12. sprejela za svoja prizadevanja na področju zdrave hrane Sarah Wiener. Več www.fairness-stiftung.de

125 let trgovin z zdravo hrano

Tako imenovane Reformne hiše, trgovine z zdravo hrano praznujejo 125- letnico svojega obstoja. Prva trgovina te vrste je bila odprta leta 1887 v Berlinu. Zelo dolgo so ostale te vrste trgovin edine s ponudbo polnovrednih živil, prehranskih dodatkov, naravnih zdravil in kozmetike, z mnogo zelenjave in drugih živil za potrebe vegetarijanske in veganske prehrane. Reformne hiše so s tem orale ledino za nov odnos do hrane in podporo ekološkega kmetovanja in vrtnarjenja.

Sekem ima v Egiptu svojo univerzo

Univerza z imenom Heliopolis se bo osredotočala na izobraževanje mladih podjetnikov, ki bodo svoje delo utemeljevali na etičnih, trajnostno naravnanih načelih. Sekem upa, da bodo novi kadri lahko podprli razvoj gospodarstva v Egiptu v novo smer in prispevali k plodnemu povezovanju s podobnimi, etično utemeljenimi rešitvami v zahodnem svetu. Glej www.hu.edu.eg

FIBL je izdal prepotrebno brošuro

Brošura izpostavlja pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati pri rasi- in kraju ustrezni vzreji krav mlekaric v goratih področjih in za prilagajanje črede danim pogojem. Posebej se vsebina osredotoča na izbiro ženskih in moških vzrejnih živali ter na izbiro ustrezne rase. Na primerih iz prakse nas brošura seznani z načini uresničevanja vzrejnih ciljev.
Publikacija je na razpolago v tiskani obliki ali za kopiranje na internetu. http://www.fibl.org/shop/artikel/1586-biomilchviehzucht.html

Waldorfske šole samo bio prehrano

V duhu salutogeneze smatrajo na waldorfskih šolah v Nemčiji, da je redna zdrava prehrana učencev izjemnega pomena. Tudi kuhanje samo in uživanje hrane po sebi.
V akciji, ki so jo organizirali v zvezi z zdravo prehrano na šolah je v Nemčiji od skupaj 231 waldorfskih šol, sodelovalo 203 šol. Od teh jih 19 % že kuha izključno ekološko prehrano, 180 šol pa ima 90% ekološke hrane. Pri izbiri živil dajejo šole prednost regionalno pridelani hrani in hrani, ki jo učenci pridelajo v šolskih vrtovih. Posebno pohvalo v akciji in odlikovanje, imenovano Blue Skies Award 2012, je dobila Waldorfska šola Minden za projekt »Iz šolskega vrta na mizo v šolski menzi«.

Firma Sonett praznuje 35 letnico

Firma proizvaja 53 artiklov kot čistila, pralne praške, mila... izjemne kvalitete in predstavlja s svojo organizacijo, izbiro proizvodov, načinom proizvodnje, izbiro sodelavcev, primer, ki usmerja v bodočnost.
Firma ni last šefov, temveč same sebe. Cilj delovanja ni maksimiranje dobička. Podjetje se razume kot podjetje, ki deluje v skupno dobro. Dobički se stekajo v razvoj firme in v fonde za raziskovanje voda ter alternativne metode testiranja proizvodov, ki naj bi zamenjale poizkuse na živalih. Pri vseh proizvodih stoji skrb za okolje v središču prizadevanj. Vse surovine so iz kontrolirane ekološke pridelave. Tehnologija proizvodnje gradi posebno spoštljiv, v antropozofiji utemeljen odnos do vode, ki je nosilec vsega, kar je živo. Za stopnjevanje učinkovitosti proizvodov uporablja firma posebne pristope, poldrage kamne in razne postopke vrtinčenja vode. Vsi proizvodi so CO2 klima nevtralni in tako certificirani. V firmi je razen 42 zaposlenih še 24 prizadetih sodelavcev, oskrbovancev ustanove Camphill Lehenhof, in sicer predvsem pri etiketiranju in pakiranju. Pri vseh maksimah, ki se jim je vodstvo podjetja zapisalo, se podjetje razcveta. Svoje kupce ima Sonett že v 43 deželah sveta, tudi v Sloveniji, skupni promet pa je v letu 2011 dosegel skoraj 7 mio €. Več na www.sonett.eu

Vir: Demeter Newsletter, Ökologie und Landwirtschaft, Lebendige Erde, Mellifera