preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

Biodinamika

Setveni priročnik

2013

2016

2015

zalozba.ajda.vrzdenec@gmail.com

2012

1354 Horjul

Thun

Vrzdenec 60

2009

Marija Thun

2011

2008

antropozofija

2014

Ajda Vrzdenec

Založba AJDA je nastala zaradi potrebe po strokovni literaturi iz področja biološko-dinamičnega dela z naravo. Razen vsakoletnega Setvenega koledarja Marije Thun izdaja Založba zapise predavanj uglednih tujih strokovnjaki za biodinamiko ali za v antropozofiji utemeljena druga, na pridelovanje zdrave hrane vezana področja.


Literatura Založbe AJDA je namenjena predvsem članom društev AJDA širom Slovenije pa tudi vsem zainteresiranim kmetom in vrtičkarjem, ki želijo opustiti zastrupljanje zemlje in pridelovati res zdravo hrano po biološko-dinamični, to je v svetu najuglednejši sonaravni metodi. Tudi ozaveščen potrošnik bo našel v literaturi Založbe AJDA dragoceno branje, tako kot dopolnilo nepopolnim toda danes splošno uveljavljenim stališčem znanosti in stroke glede na zdravo hrano in pomen zdrave hrane za zdravje človeka, pa tudi kot zanesljivo vodilo pri iskanju zanesljivih odgovorov na druga pomembna vprašanja časa, smiselnosti bivanja in lastne duhovne rasti.


Pri svoji literaturi se Založba AJDA omejuje na tista praktična področja življenja, za katera je dal praktične napotke za plodno poglobitev filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije.

Založba Ajda
R.Steiner - Kmetijski tečaj
R. Steiner - Kako doseči spoznanja
Preparati
Demeter čebelarjenje
Bio čebelarjenje
Spiritualna astronomija
Antropozofska medicina
Praktično vrtnarjenje
Celostna prehrana 2
Celostna prehrana 1
Kmetovanje po biološko-dinamični metodi
Pridelujmo svoja semena 1
Povitki in obloge
Človek in antropozofska medicina
Pridelujmo svoja semena 2
Temelji

Založba Ajda


Vrzdenec 60


1354 Horjul / Slovenija
delovni čas:


Ponedeljek - Petek


9:00h - 13:00 h
tel: +38617540743


email

Založba Ajda

Setveni priročnik

Centralna knjižnica in založba na Goetheanumu, Dornach

Naroči

Prazniki v toku leta